2024-05-22

#4av10 inledde mötet med Riksdagens nya kollektivtrafiknätverk

Premiärmötet med Riksdagens nya Kollektivtrafiknätverk inleddes med en presentation av #4av10. Dels med presentation av det arbete som görs i branschen för att nå det gemensamt satta målet om att 2030 ska #4av10 motoriserade resor vara kollektiva, dels med argumentation kring vilka politiska reformer och beslut som behövs för att nå målet och därmed låta kollektivtrafikens hela potential nyttjas för att skapa ett hållbart och tillgängligt samhälle för många människor.

Svensk Kollektivtrafiks VD Johan Wadman inledde presentationen inför församlade ledamöter från Riksdagens trafikutskott, ett flertal regionala kollektivtrafikpolitiker, företrädare från trafikföretagen och representanter från andra aktörer, bl a Kommunal och Resenärerna. Därefter tog Pierre Sandberg från Tågföretagen och Anna Grönlund från Sveriges Bussföretag vid och utvecklade ett antal av de ståndpunkter och krav som förs fram i programförklaringen för #4av10.

-Vi hoppas att detta forum kan locka även riksdagsledamöter som inte sitter i Trafikutskottet. Många ledamöter kommer på hemmaplan i kontakt med på frågor som rör kollektivtrafiken på kommunal eller regional nivå, säger Zara Leghissa (S), en av initiativtagarna till nätverket.

-Idag saknas ett nätverk i riksdagen för kollektivtrafikfrågor. Vi tror därför att det vore bra med en tvärpolitisk plattform där aktörer i branschen och ledamöter i riksdagen kan ses några gånger om året, både i och utanför riksdagen, för att under avslappnade former nätverka och diskutera frågor med koppling till kollektivtrafik, säger Patrik Jönsson (SD), en av initiativtagarna till nätverket.

Läs också artikeln i Altinget om det nya nätverket