2024-06-19

Årets seminarier i Almedalen

Vi ses väl i Visby? Vi finns på plats under veckan och medverkar både med egna seminarier, i samarbete med andra organisationer och som deltagande i debatter och runda bords-samtal.

Onsdag förmiddag den 26 juni har vi bokat sal 35 i E-huset på Campus för tre olika seminarier:

09:00-09:50: Hur klarar ett elektrifierat transportsystem en krissituation?
Elektrifieringen av transportsystemet går snabbt. Men hur ska transportsystemet klara större kriser i fredstid eller under höjd beredskap? Vi belyser problematiken, lösningar och frågor som behöver lyftas.

10:00 - 10:45 Hur får vi fler att resa kollektivt?
Aktörerna inom kollektivtrafiken har antagit ett mål om att 2030 ska 4 av 10 resor vara kollektiva. Vi har bjudit in företrädare för alla riksdagspartiernas ungdomsförbund att tillsammans med företrädare för den svenska kollektivtrafiken diskutera hur politiken med ändrade villkor kan bidra till att få fler att resa kollektivt.

10:55 - 11:40: Så här gör vi bättre serviceresor i Sverige
Ett omodernt och krångligt regelverk försvårar för personer som är beroende av serviceresor. Det gäller färdtjänst, skolskjuts och sjukresor där det behövs mer samordning, effektivitet och prioritering för att vardagen ska fungera även för de personer som har en funktionsnedsättning.

Kontaktperson: Anita Stenhardt