2024-07-01

Enklare och effektivare serviceresor med samordnade lagkrav

Ett omodernt och krångligt regelverk försvårar för personer som är beroende av serviceresor. Det gäller färdtjänst, skolskjuts och sjukresor där det behövs mer samordning, effektivitet och prioritering för att vardagen ska fungera även för de personer som har en funktionsnedsättning.

På Svensk Kollektivtrafiks seminarium i Almedalen presenterades problematiken genom exemplet Tindra, 15 år och en vecka i hennes liv med en djungel av regler att förhålla sig till.

Jonas Johansson och Mattias Andersson lyfte frågorna och uppmanade till översyn av lagarna som har tillkommit vid helt skilda tillfällen och inte är synkroniserade med varandra vare sig utifrån ett resenärs- eller verksamhetsperspektiv.

Är du intresserad av att veta mer om detta?
Kontakta Jonas Johansson eller Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik.