2024-06-26

Framtidens politiker vill satsa på kollektivtrafiken

De medverkande ungdomsförbunden var rörande överens: för att få fler att resa kollektivt krävs en större satsning med resurser från samhället. Och på frågan om vilka satsningar och prioriteringar som måste göras så kom en rad olika svar under seminariet om branschmålet 4 av 10 som hölls i Almedalen den 26 juni.

Aktörerna inom kollektivtrafiken har antagit ett mål om att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva. För att nå mål om minskad klimatpåverkan från transportsektorn, ökad tillgänglighet och mindre trängsel i våra storstäder behöver fler resa kollektivt. Branschen arbetar redan engagerat med dessa frågor men det krävs stöd rörande villkor och förutsättningar från politiken för att målet ska nås.

För att få veta mer om vad nästa generation politiker tänker om kollektivtrafikens roll medverkade företrädare för ett antal av riksdagspartiers ungdomsförbund för att tillsammans med företrädare för den svenska kollektivtrafiken diskutera hur politiken kan bidra till att få fler att resa kollektivt.

Diskussionerna berörde allt från nolltaxa, diversifierade biljetterpriser och anropsstyrd trafik i landsbygden till satsningar i städerna för att skapa en stabilitet och en attraktivitet kring produkten. Att kollektivtrafiken behövs och är en förutsättning för framtida klimatsatsningar och hållbarhet i samhället var de helt överens om. Vikten av att prioritera, rätt trafikslag i rätt trafik och att framförallt satsa på utbud och trafik lyftes flera gånger under seminariet.

Seminariet avslutades med en diskussion med branschordförandena Tomas Byberg, Sveriges Bussföretag, Bijan Zainali, Svensk Kollektivtrafik och Monica Lingegård, Tågföretagen som betonade vikten av att sätta mål, behovet av samarbete i branschen och berättade om planerna och arbetet med att utveckla Programförklaringen under hösten.

Medverkande politiker: Dalila Alibasic MUF, Natalie Johansson, CUF, Julius Wallin S-studenter, Tove Ljungberg Haasum Grön ungdom, Lukas Forsberg Bernevång KDU, Anton Holmlund LUF och My Kårlycke Ung Vänster.

Läs mer om målet och programförklaringen på Kollektivtrafiken.se