2024-07-01

Samtal om kollektivtrafik, elektrifieringen och beredskapen

Nya utmaningar i samhället med både klimatproblematik och ett förvärrat säkerhetsläge kräver att elektrifiering och beredskapsarbete går hand i hand. På seminariet i Almedalen den 26 juni diskuterades hur vårt transportsystem kan klara större kriser, både i fredstid och vid höjd beredskap.

Vi är inne i en stark elektrifieringstrend, Den svenska bussflottan kan vara 50% elektrifierad redan 2030 och även den elektrifierade last- och personbilsflottan växer. Parallellt med detta prioriteras beredskapsfrågorna alltmer. Elektrifieringen och beredskapsarbetet går hand i hand, hur ska det gå till?

Svensk Kollektivtrafiks Annarella Löfblad ledde samtalet om problematiken, lösningar och frågor som behöver lyftas. Samtalet hölls med Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik, Stefan Sedin, vd för Jämtkraft Elnät AB, Emilia Käck, ansvarig för samhällskontakter elektrifiering på Scania CV AB och Rikard von Zweigbergk, tf säkerhetschef på Region Gotland.

Några sammanfattande kommentarer var att det är viktigt att den svenska elproduktionen utvecklas så vi inte är beroende av import vid krissituation, att diversifieringen av drivmedel kommer att pågå länge än eftersom många avtal är 10 år långa, att vi måste kunna samverka och arbeta flexibelt i de olika sektorerna och att vi måste satsa mer på laddinfrastruktur, anpassade för bussar och andra tunga fordon.