2017-09-04

Digitalisering underlättar för studentrabatter

Ett digitaliserat informationsflöde underlättar för studenter att bevisa att de har rätt till studentrabatter. Därför föreslår Svensk Kollektivtrafik att en förordning om redovisning av studier uppdateras i samband med anpassningen till den nya dataskyddsförordningen.

Utan denna möjlighet att digitalisera informationsflödet finns risk att studenterna kommer att behöver använda sig av stämplade pappersintyg som bevis, framgår det i remissvaret angående EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet.

Ta del av remissen här