Samtliga bränsleindex

Excelfil med samtliga bränsleindex för buss samlade i ett och samma dokument. Dokumentet uppdateras månadsvis.