Rekommendationer RME-Index

Rekommendationer för RME-Index är framarbetade av Indexrådet, där representanter från Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag medverkar.