Förarcertifiering buss

Parallellt med att kollektivtrafikens roll blir allt större och viktigare, ökar behovet av välutbildade förare som ger rätt service och bemötande, och rätt kvalitet på resan.

Certifiering av bussförare har funnits i Sverige i mer än tio år. Svensk Kollektivtrafik har tagit fram ett branschgemensamt utbildningsmaterial som består av bland annat en utbildningshandbok och förarcertiferingsprov. Utöver detta används lokala material. Användarträffar för de medlemmar som certifierar arrangeras regelbundet.

Utbildningshandboken kan beställas av externa företag som utbildar och kostar 250 kr exkl moms.


Välkommen att maila in din beställning till oss, glöm inte att ange antal och fakturaadress!

 

Anita Stenhardt

Kommunikationschef

Direkt: 08-452 71 33

Mobil: 070-588 08 69

anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se Maila mig