2020-08-13

Branschvägledning för hantering av höstens utmaningar i kollektivtrafiken

Svensk Kollektivtrafik har, i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tagit fram en branschvägledning inför höstens utmaningar gällande covid-19 för den lokala och regionala kollektivtrafiken där det inte finns möjlighet till platsbokning. Syftet med dokumentet är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och andra berörda aktörer samt nå en någorlunda enhetlig hantering över hela landet. Dokumentet är en vägledning och inte en bindande föreskrift.

Branschvägledningen presenterades på Folkhälsomyndighetens pressträff den 13 augusti och omfattar den offentligt upphandlade kollektivtrafiken i hela Sverige och utgår från Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 13 juni. Dokumentet tar upp vad branschen gör för att hantera utmaningarna kring covid-19 i höst.

- För att kollektivtrafiken ska kunna fungera utan för mycket trängsel måste alla ta sitt ansvar och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen kan inte styra över hur många som faktiskt väljer att åka med kollektivtrafiken. För att vi som ansvarar för kollektivtrafiken ska klara vår del krävs omfattande informationsinsatser och stöd från övriga samhället, bl.a. Folkhälsomyndigheten, MSB, kommuner, skolor och arbetsgivare. Vi ser mycket positivt på att allt fler kommuner nu väljer att satsa på ändrade skoltider och ökad distansundervisning några dagar i veckan för att minska trängseln, säger Helena Leufstadius, VD för Svensk Kollektivtrafik.

I vägledningen finns exempel på vad branschen gör för att hantera situationen i kollektivtrafiken under hösten:

Analyserar och följer resandeflödet över trafikdygnet och skapar en bild av trängselsituationen. Vilka målgrupper reser på linjen eller i området?
Vid behov planerar om, på kort och längre sikt och förstärker avgångar där så är möjligt. Det kan även omfatta att lägga om eller tillfälligt lägga ner linjer.
Informerar personalen i samverkan med trafikföretagen. Vid vissa situationer, t ex nattetid eller sista avgången för dagen, bör sunt förnuft tillämpas.
Informerar och anvisar resenärer bl a om gällande regelverk och riktlinjer. Information om att planera sin resa och vara ute i god tid samt att man kan behöva vänta på nästa avgång.

I vägledningen betonas vikten av att resenärerna tar eget ansvar och följer föreskrifter och allmänna råd kring att hålla avstånd och att enbart resa när man är helt frisk. Branschen har ingen invändning mot att resenärerna använder munskydd för att öka sin personliga trygghetskänsla men ger inga andra rekommendationer i nuläget utan att ett formellt krav kommer från Folkhälsomyndigheten.

Kollektivtrafiken i Sverige bedrivs idag på många platser med normala trafikvolymer trots att resandet och därmed intäkterna mer eller mindre halverats.
- För att klara hösten kommer de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att köra allt de kan men om det inte finns tillräckligt med förare och fordon kan det att behövas omfördelning av resurserna, till exempel genom att ändra en linjesträckning. En förutsättning för att kunna hålla hög trafikvolym är att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna erhåller full kostnadstäckning från staten och det kravet kommer vi att fortsätta att driva framöver, säger Helena Leufstadius.


Ta del av Branschvägledningen
 

Länk till MSB:s checklista för transportbranschen

 

Kontakt: 
Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik, tel 072-718 08 65

Agneta Weissglas, kommunikationsansvarig, tel 070 790 22 37