Debattartiklar

Här samlar vi publicerade debattartiklar som vi skrivit, själva eller i samarbete med andra.

 • 2019-05-31

  Så här vill vi förbättra reseavdraget

  Dagens reseavdrag favoriserar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik och riktar sig mer till högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil istället för att underlätta fö...

 • 2019-02-12

  Kollektivtrafiken ökar tillväxten och sysselsättningen i Dalarna

  Genom att satsa på kollektivtrafiken går det att öka tillväxten och sysselsättningen och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser, skriver Svensk Kollektivtrafik i Dalarnas Tidningar, 2 februari...

 • 2019-02-08

  Varje upphandling kräver medvetna val

  Svensk Kollektivtrafik och våra medlemmars gemensamma mål är en attraktiv, säker, hållbar och effektiv kollektivtrafik. Extrakraven i upphandlingarna är medvetna val för att stimulera till ett ökat...

 • 2018-11-27

  Spårbristen en broms

  Genom att satsa på regionaltågstrafik går det att öka ­tillväxten och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser, skriver Svensk Kollektivtrafiks ordförande Ulf Nilsson samt 1e och 2e vice ordföran...

 • 2018-06-27

  Onyanserad kritik från Bussföretagen

  Kollektivtrafiken upphandlas på ett väl genomtänkt sätt. De extrakrav som ställs är medvetna val som förväntas gynna kunderna, stimulera till ett ökat resande eller förbättra säkerheten. Vi...

 • 2018-02-02

  Hastverk av regeringen

  Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med Sveriges Bussföretag begärt ett tillfälligt undantag från förbudet för bussförare att hålla mikrofonen till kommunikationsradio i handen under färd.

 • 2017-03-30

  Utveckla de regionala järnvägarna

  Samtidigt som regeringen vill att tågresandet ska öka, och att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna, hotar Trafikverket med att lägga ned de regionala järnvägarna. 16 banor...

 • 2017-03-22

  Lyft kollektivtrafik med smart teknik

  Ny teknik gör det möjligt att åka kollektivt på nya sätt, både på landsbygden och i staden. Men den nya tekniken kommer inte att lösa allt, skriver Helena Leufstadius och Lars Sandberg i tidningen...

 • 2017-02-02

  Gör reseavdraget avståndsberoende

  Regeringen bör snarast tillsätta en utredning som ser över reseavdraget och gör det avståndsberoende. Det skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med flera organisationer i Svenska Dagbladet den...

 • 2016-11-29

  Skjut upp utbyggnaden av ERTMS

  Skjut på utbyggnaden tills ERTMS är driftsäkert, sänker kostnaderna och ökar kapaciteten. Först då kan ERTMS stärka tågtrafikens konkurrenskraft och bidra till regeringens mål om att Sverige ska bl...

 • 2016-05-30

  Debatt: Omställning till fossilfritt kräver stabila regler

  De senaste årens gröna omställning av busstrafiken riskerar att stanna av om kollektivtrafiken inte får ett genomtänkt, hållbart och långsiktigt regelverk om beskattning av biobränslen som gynnar e...

 • 2016-05-02

  Mer gods på sjön avlastar tåg och vägar

  I stället för att transportera stora mängder gods på tåg eller lastbil från norra till södra Sverige är det betydligt mer effektivt att så snabbt som möjligt få ut godset på sjön. Det skulle frigör...

 • 2016-02-03

  Debatt: Ökat resande svetsar samman nya regioner

  Utbyggd regional kollektivtrafik är helt avgörande för att den kommande regionreformen ska bli en framgång. Vill regeringen förbättra sysselsättningen, bostadsförsörjningen och den ekonomiska...

 • 2016-01-12

  Debatt: Förslagen löser inte järnvägens problem

  Utredningen om järnvägens organisation skapar inte bättre förutsättningar för att öka kollektivtrafikresandet - snarare sämre. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle.

 • 2015-12-08

  Debatt: Regeltolkning försvårar flyktingfrågan

  Dagens rigida tolkning av regelverket kring kör- och vilotid för yrkeschaufförer ställer orimliga krav på både förare och bolag i bussbranschen. Reglerna försvårar för företagen att hjälpa i den...

 • 2015-11-30

  Replik: Samarbete istället för konflikt

  Låt oss arbeta tillsammans för att regeringen ska återkomma med förslag som inte skapar missnöjda resenärer och sämre arbetsmiljö och för att Trafikverket ska förbättra underhållet.

 • 2015-11-20

  Debatt SvD: Orimliga krav på resenärer i ny lag

  Missnöjda och förvirrade resenärer och sämre arbetsmiljö för dem som jobbar ombord på tågen. Det blir resultatet när regeringen ändrar resenärsrättigheterna nästa år. Det skriver Svensk...

 • 2015-03-23

  Debatt Dagens Samhälle: Straffbeskatta inte klimatvänlig kollektivtrafik

  Låt inte skatterna missgynna kollektivtrafik som använder fossilfria drivmedel. En ökad användning av alternativa bränslen ger stor klimatnytta och en kollektivtrafik som sparar pengar och energi,...