2020-08-18

Debatt: Hur har Tomas Eneroth tänkt att kollektivtrafiken ska lösa trängselsituationen utan statligt stöd?

Nu måste de regionala kollektivtrafikmyndigheterna får ett tydligt besked om ytterligare stöd från staten för att hantera höstens utmaningar och undvika neddragningar av trafik eller höjda biljettpriser nästa år. Det är bråttom! Det är uppmaningen från Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det var med stor förvåning som jag lyssnade på intervjun i P1 Morgon den 18 augusti med Infrastrukturminister Tomas Eneroth som anser att det är de regionala kollektivtrafikmyndigheternas (RKMs) ansvar att sätta in extra bussar om det blir för trångt. ”De klarade trafiken och trängseln bra i våras och nu gäller att anpassa kapaciteten, öka volymen och vädja till resenärerna att hålla distans”. Han säger vidare: ”När RKM nu har återgått till 100% trafikeringsvolym efter sommaren så finns ytterligare kapacitet att tillgå och god framförhållning att beställa in mer fordon från t ex taxi och beställningstrafiken”.

Våra medlemmar, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, önskar nu ett konkret svar på frågan: Hur har Tomas Eneroth tänkt att de ska lösa detta utan ytterligare statligt stöd?

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna klarade trängselsituationen i våras på grund av att många arbetade hemma och gymnasieleverna hade distansundervisning. Idag står vi inför en helt annan situation då både elever och många som tröttnat på att arbeta hemma återvänder till kollektivtrafiken. Alla bussar i den upphandlade trafiken används nu under rusningstrafiken på morgonen.

Sedan pandemins start har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna förlorat enorma intäkter, ca 1 miljard kronor per månad på grund av lägre resande. Det utlovade stödet som skulle räcka till mitten av juni har ännu inte utbetalats. Vi ser heller inga tecken på att intäktstappet minskar under hösten och ställer oss också frågande till Tomas Eneroths uttalande att biljettintäkterna ökar automatiskt nu när resandet ökar. Det kan inte ha undgått någon som använt kollektivtrafiken under pandemin att den främre bussdörren är avstängd i syfte att skydda föraren. Ett nödvändigt beslut, men med konsekvensen att resenären inte kan visera sin biljett och därmed kan åka ”gratis”.  En flytt av alla biljettmaskiner innebär att tusentals bussar måste tas ur trafik, vilket både minskar kapaciteten och genererar höga kostnader.

Alla RKM är självklart beredda att agera och tar stort ansvar för att begränsa smittspridningen i kollektivtrafiken. Men det förutsätter att vi samtidigt får ett tydligt besked om ytterligare stöd från staten för att hantera höstens utmaningar och undvika neddragningar av trafik eller höjda biljettpriser nästa år. Det är bråttom!

 

Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik