2020-08-31

Debatt: Kom till sans om nya signalsystemet för järnvägen

ERTMS-projektet kräver eftertanke från politiskt håll. Men det är bråttom att fatta kloka beslut. Ett scenario skulle kunna vara att Sverige moderniserar existerande signalanläggning och sedan tar rygg på Tysklands ERTMS-projekt om och när det slutligt klubbas igenom. Det skriver företrädare för Svensk Kollektivtrafik, Tågföretagen och Trafikföretagen i en debattartikel på altinget.se.

Debattörerna betonar också att staten bör lämna finansiellt stöd för investeringen och risker till fordonsägarna. Då skulle effekten av införandet av ett nytt signalsystem kunna optimeras både operativt och tekniskt, ytterst till gagn för passagerare och godstransportköpare. Och då möjliggörs att järnvägen blir den positiva kraft i klimatomställningen som alla förväntar sig. 

Ta del av debattartikeln