2020-10-16

Debatt: ”Låt oss utveckla det nationella biljettsystemet tillsammans”

Den 16 oktober är sista dagen att lämna remissvar på utredningen om det nationella biljettsystemet. Regeringen är på rätt spår i mycket, men att lägga ansvaret för både utveckling och finansiering på varje regional kollektivtrafikmyndighet riskerar att både försena införandet och göra det onödigt dyrt, skriver företrädare för Skånetrafiken, Östgötatrafiken och Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle.

I debattartikeln påpekas att regionerna redan har investerat stora belopp för att lösa det regionala resandet och ett nationellt biljettsystem därför borde finansieras helt av staten enligt finansieringsprincipen. 

Företrädarna skriver även att de anser att branschens samägda bolag Samtrafiken borde få förvalta funktionerna i det nationella biljettsystemet, eftersom de redan tagit fram en nationell biljettstandard samt att försäljning via betalkort eller den regionala trafikens befintliga appar är att föredra framför ett nytt nationellt reskort.

Då kan vi tillsammans på allvar dra nytta av den utveckling som redan är gjord i landet. 

Länk till debattartikeln i Dagens Samhälle