2020-09-22

Debatt: "Nu måste det bli slut på det omfattande tjuvåkandet"

Tjuvåkningen i kollektivtrafiken har mångdubblats under coronapandemin och alltfler utnyttjar pandemin för egen vinning. I förlängningen blir man som tjuvåkare medskyldig till att förare kan komma att behöva sägas upp, avgångar dras in och hela linjer läggas ner till följd av växande underskott i verksamheten. Det är dags att börja ta ansvar, skriver ordföranden för 16 kollektivtrafikmyndigheter i en debattartikel i GP den 22 september.

I artikeln skriver de att det inte finns gratis kollektivtrafik. Det är alltid någon som måste betala. Antingen är det andra resenärer som får betala genom höjda biljettpriser, indragna turer eller nedlagda linjer. Åtgärder som alla leder till minskat kollektivtrafikresande, ökade klimatutsläpp och att bussförarnas jobb hotas. Eller så tvingas regionerna öka skattefinansieringen av kollektivtrafiken genom att höja skatten eller spara på annan verksamhet. Kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården delar budget i alla regioner och en förlust för den ene är en förlust för den andre.

Artikelskrivarna upmanar alla - från enskild individ till regering och riksdag - att ta ett större ansvar.

Ta del av artikeln

 

Medverkande i debattartikeln: 

Ulrika Frick (Mp) ordf. Kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen

Kristoffer Tamsons (M) ordf. Trafiknämnden Region Stockholm

Tommy Levinsson (S) ordf. Kollektivtrafiknämnden Region Västmanland

Anders Öberg (S) ordf. Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten

Margareta Rönngren (S) ordf. Länstrafiken Västerbotten

Per Wahlberg (M) ordf. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Jörgen Larsson (C) ordf. Kollektivtrafikutskottet och Länstrafiken Region Jämtland Härjedalen

Ulf Berg (M) ordf. Kollektivtrafiknämnden Region Dalarna

Johan Örjes (C) ordf. Trafik och samhällsutvecklingsnämnden Region Uppsala

Julie Tran (C) ordf. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland

Miko Månsson (S) ordf. Östgötatrafiken

Monica Johansson (S) ordf. Regionala utvecklingsnämnden Region Sörmland

Peter Vretlund (S) ordf. Kollektivtrafiknämnd Region Kalmar

Karl-Johan Boberg (C) ordf. Tekniska nämnden, Region Gotland

Peter Christensen (L) ordf.Trafiknämnden Region Blekinge

Carina Zachau (M) ordf. Kollektivtrafiknämnden Region Skåne