2020-12-21

EU-förslag riskerar ökade klimatutsläpp och minskad innovation

EU-kommissionens taxonomi riskerar att leda till ökade klimatutsläpp och hindra innovation. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt konsultationssvar till kommissionen.

I svaret poängteras stöd för tankarna bakom taxonomin, men påpekas att det är extremt viktigt att förordningen fullt ut stöder hållbar utveckling och är anpassad till andra EU-direktiv om hållbarhet. Initiativet som det är formulerat kommer att innebära nya hinder och riskerar att försvåra innovation och framsteg. För att kunna fortsätta minska beroendet av fossil energi och minska klimatutsläppen är biodrivmedel en viktig komponent, och alla typer av biodrivmedel behövs i övergången. Eftersom inga drivmedel är helt CO2-neutrala måste klimatutsläpp värderas ur livscykelperspektiv snarare än att man endast tar hänsyn till vad som kommer ut ur avgasröret. Finansiella regler för att styra investeringar måste bygga på teknisk neutralitet.

Ta del av svaret