2020-09-14

För lite och för sent med 2 miljarder till kollektivtrafiken

Idag presenterade regeringen ett paket för grön återhämtning med ett riktat stöd till kollektivtrafiken.

- Två miljarder nästa år är ett steg i rätt riktning, men det är för lite och för sent för att undvika indragna turer, nedlagda linjer och höjda biljettpriser nästa år med sparkade bussförare och ökade klimatutsläpp som följd, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken går med en miljard i förlust varje månad på grund av pandemin. För att kunna fortsätta att köra alla bussar och tåg behövs 6 miljarder ytterligare redan i år och en miljard för varje månad som pandemin fortsätter nästa år.

- Först ålägger staten de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att fortsätta att köra kollektivtrafiken trots ett halverat resande och nu vill regeringen inte kompensera för dessa.  Det är svagt, kommenterar Kristoffer Tamsons, ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

- Regeringens och riksdagens agerande under krisen avgör om Sveriges återhämtning blir en grön och socialt hållbar omstart efter pandemin, fortsätter Helena Leufstadius. Kollektivtrafiken en nödvändig del av den gröna omställningen och ett viktigt verktyg för att minska klimatutsläppen, vidga arbetsmarknadsregionerna, höja sysselsättningen och öka tillväxten. Regering och riksdag måste därför kompensera kollektivtrafiken för de mycket stora intäktsförlusterna.

- Det var tydligen enklare att fatta beslut om mångmiljardstöd till flyget än kompensation till Sveriges tåg och bussar. Det är sorgligt, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.