2020-12-21

Kära tomten - årets önskelista

Kära tomten, härmed översänder vi Svensk Kollektivtrafiks önskelista för 2021.

Ett år har nu passerat, ett år av pandemi
Vi önskar allra mest förstås att covid drar förbi
Vi önskar er jul som fylls av maten och musiken
och att vi snart kan ses igen i kollektivtrafiken

Och tomten, får man önska mer på årets sista dar?
Det är ju några punkter till som vi på listan har:

1. Staten kompenserar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut för förlorade biljettintäkter 2020 och 2021

2. Banavgifterna reduceras och krediteras

3. Regional och pendeltågstrafiken garanteras tåglägen i rusningstrafik

4. Staten tar alla kostnader för ERTMS ombordutrustning

5. Skolorna sprider ut start- och sluttiderna under längre tid

6. Kommunerna genomför framkomlighetsåtgärder i form av busskörfält och signalprioritering etc.

7. Fortsatt skattebefrielse av höginblandad HVO och RME från 1 januari 2022

8. Reseavdraget ersätts med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor som förbättrar möjligheterna att bo och verka i landsbygd

9. Förmånsskatten på kollektivtrafikkort som anställda får som löneförmån tas bort

10. Momsen på kollektivtrafik sänks från sex till noll procent, men med bibehållen avdragsrätt för ingående moms, istället för att ökas till 25 procent

11. Skatten på el som används i bussar tas bort så att den blir beskattat på samma sätt som el som används spårtrafiken.


Om tomten (eller någon annan i branschen) vill veta mer om punkterna på vår lista, kontakta:
Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik.