2020-09-10

Kollektivtrafik för grön nystart överlämnad till Riksdagens trafikutskott

Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen överlämnade under torsdagen ”Kollektivtrafik för grön omställning” till Riksdagens trafikutskott.

Dokumentet innehåller konkreta förslag till åtgärder som måste genomföras från hösten 2020 för att undvika att det minskade kollektivtrafikresandet och stora intäktsförlusterna under Coronakrisen leder till en nedåtgående spiral med indragna turer och nedlagda linjer. En utveckling som kommer att leda till minskat kollektivtrafikresande, ökade klimatutsläpp, krympande arbetsmarknadsregioner och reducerad tillgänglighet i hela Sverige.

Åtgärderna behövs för att minska intäktstappet inom kollektivtrafiken, säkerställa ett robust kollektivtrafiksystem med tillräcklig kapacitet för trygghet och minskad smittspridning under pandemin och för att öka kollektivtrafikresande när krisen är över. Genom åtgärderna kommer kollektivtrafiken att skynda på en grön nystart för Sverige och omställning till ett hållbart transportsystem och ge människor jämlika förutsättningar till arbete och studier i pandemins spår.

Dokumentet presenterades av Kristoffer Tamsons, ordförande i Svensk Kollektivtrafik, Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag och Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen.

Ta del av dokumentet här

Kontakt: 
Kristoffer Tamsons:
Emil Johansson, pressekreterare Region Stockholm, tel 070-737 76 33


Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik, tel 072-718 08 65

Agneta Weissglas, kommunikationsansvarig, tel 070 790 22 37