2020-11-10

Remiss: Allvarligt att slöseri av kapacitet tillåts - tågtrafiken tilldelas men körs aldrig

Svensk Kollektivtrafik riktar kritik mot Trafikverket i ett remissvar om Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB). I remissen framgår att JNB ska ange förutsättningarna för att ansöka och tilldelas kapacitet samt bedriva trafik, men tyvärr saknas förutsättningsskapande regler och dokument (t ex konstruktionsregler och prioriteringsregler vid förseningar) i samrådet. Istället tillkommer de utan transparens och påverkan från branschen.

I JNB tydliggörs brister i kapacitetstilldelningsmodellen utifrån järnvägslagen och Trafikverkets regeltolkning av densamma. Det är allvarligt att järnvägsföretag kan söka och tilldelas kapacitet år efter år, men sedan väljer att låta bli att köra trafiken utan att det får kännbara ekonomiska konsekvenser. Det innebär en blockering av kapacitet som blir outnyttjad och därmed är ett rent slöseri på en redan hårt belastad järnväg. Att söka tåglägen för att de kan vara bra att ha eller för att hindra andra seriösa aktörer från att bedriva trafik kan inte accepteras.

Om regering och riksdag menar allvar i sina intentioner om att öka kollektivtrafikens marknadsandel och öka andelen gods på järnväg kan man inte fortsätta låta bli att agera.

 

Ta del av remissen

Kontakt: Mattias Andersson