2020-09-18

Minskade skattesubventioner av förmånsbilarna ett viktigt första steg

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om att minska skattesubventioneringen av förmånsbilarna. I dag subventioneras många bilmodeller med 10 - 20 000 kr per år. Effekten har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort. Skattesubventioneringen av förmånsbilarna ökar klimatutsläppen med 18 000 ton varje år och kostar staten 1,5-2 miljarder kr i minskade skatteintäkter, visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

- Det är orimligt att den som behöver subventionen minst får den största skattesubventionen, säger Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik. Förmånsbil är framförallt en förmån för högavlönade män i storstäderna, visar rapporten. Åtta av tio förmånsbilister är män. Bara 3 procent av förmånsbilarna finns i landsbygden, medan drygt 50 procent finns i storstadsområdena, där kollektivtrafiken är som mest utbyggd. Sättet som förmånsvärdet beräknas gör dessutom att höginkomsttagare subventioneras mer än personer med lägre inkomster, så att samma bil blir flera tusen kronor billigare för höginkomsttagaren. Till detta kommer att gratis parkering vid arbetsplatsen är inbakad, vilket gör förmånsbil extra förmånligt i storstadsområdena.

- För att minska klimatutsläppen ytterligare måste det skapas incitament i förmånsbilssystemet för att byta till kollektivtrafik, kommenterar Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik. I dag kan arbetsgivare bara uppmuntra miljövänliga resor med bil genom att erbjuda de anställda  miljöbil som löneförmån. Om arbetsgivaren istället vill uppmuntra resor med miljövänlig och energieffektiv kollektivtrafik genom att ge den anställde månadskort till kollektivtrafiken så förmånsbeskattas den anställde fullt ut. Kollektivtrafikresandet skulle öka med 5,5 procent och utsläppen av koldioxid minska med 28 000 ton om förmånsskatten på kollektivtrafikkort tas bort visar WSP:s beräkningar.

- Att justera beräkningen av bilförmånen är ett välkommet viktigt första steg mot en modernisering av förmånsbeskattningen av trafiken, säger Helena Leufstadius. Nu måste regering och riksdag ta nästa steg:

  • Avskaffa förmånsskatten på kollektivtrafikkort
  • Slopa möjligheten att subventionera drivmedel till förmånsbilar
  • Öka efterlevnaden av förmånsbeskattningen av gratis parkeringsplats vid arbetet
  • Utred hur förmånsbeskattningen påverkar den växande exporten av nyare begagnade miljöbilar
  • Öka inte subventioneringen av förmånsbil vid reformeringen av reseavdraget

Ta del av hela rapporten