2020-11-10

Möte med Malin Cederfeldt Östberg

Johan Wadman, tillträdande vd på Svensk Kollektivtrafik, samt Lars Sandberg har haft ett möte med Malin Cederfeldt Östberg, ny statssekreterare hos Tomas Eneroth på Infrastrukturdepartementet.

Vid mötet diskuterades aktuella frågor, bland annat det minskade resandet med kollektivtrafiken, de stora intäktsförlusterna och behovet av ytterligare kompensation till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Kontaktperson: Lars Sandberg