2020-12-21

Nationell riktlinje om munskydd i kollektivtrafiken

Regeringen gick tillsammans med Folkhälsomyndigheten ut fredagen den 18 december att de kommer att ta fram en nationell riktlinje om användning av munskydd i kollektivtrafiken.

Folkhälsomyndigheten skriver på webben att "det allra viktigaste och mest effektiva sättet att förhindra smittspridning är att hålla avstånd, men i situationer där detta inte är möjligt kan munskydd spela en roll. Inför att många återgår till arbete och skola den 7 januari kommer Folkhälsomyndigheten därför att ta fram en nationell riktlinje om användning av munskydd i kollektivtrafiken på vardagar." Svensk Kollektivtrafik vet i dagsläget inte mycket mer än så, men har tagit initiativ till att föra dialog med Folkhälsomyndigheten för att få förtydligande om vad som gäller. Svensk Kollektivtrafik kommer att koordinera dessa frågor nationellt för våra medlemmar och under måndagen den 21 december hölls ett möte med vd:arna hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen. En arbetsgrupp bildades för att hantera frågorna kring munskydd och dialogen med myndigheterna.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Här samlar Svensk Kollektivtrafik allt material och information om covid-19-relaterade frågor.