2020-07-03

Notan för ERTMS kan bli 16 miljarder för tågbranschens aktörer

Konsultbolaget Ramboll har på uppdrag av Trafikverket författat en rapport om införandet av det europeiska signalsystemet ERTMS. Syftet är att värdera risker och konsekvenser som påverkar branschen i samband med ERTMS-införandet. Nu är den andra delen av rapporten färdigställd och resultatet är graverande för Trafikverket.

Enligt rapporten tillkommer ytterligare kostnader för implementeringen av ERTMS. Kostnaderna för den svenska persontrafiken väntas bli än högre än befarat. För landets trafikoperatörer kan kostnaden komma att landa på 6,2 miljarder. Den direkta kostnaden för trafikoperatörer och konsumenter väntas bli över 13 miljarder, och ytterligare 3 miljarder beräknas indirekt försvinna när gods- och persontrafik tvingas flytta från järnväg till väg.

- Under årens lopp har ERTMS flera gånger blivit både fördyrat och försenat. Nu adderas graverande uppgifter om hur kostnaderna för den svenska persontrafiken ökar ytterligare. Det håller inte längre. Regeringen måste omedelbart dra i nödbromsen för en onödig miljardrullning vars nyttor tycks minska för varje dag som går, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

- Nu måste regeringen ge Trafikverket både direktiv och finansiering för att kunna lösa frågan om ERTMS. Vi är fyra regioner i norra Sverige som snart har levt i tio år med ERTMS i skarpt läge. Om vi inte vill att projektet ska åderlåta vården i framtiden kräver den här frågan en skyndsam lösning, säger Per Wahlberg (M), ordförande för Svensk Kollektivtrafiks Järnvägspolitiska strategigrupp.

Införandet av det europeiska signalsystemet ERTMS kan även komma att gå stick i stäv med regeringens ambition om att öka andelen tågresor. Enligt Rambolls rapport kan så mycket som 10 miljarder av den totala kostnaden behöva bäras av resenärer och godstransportköpare. Detta kommer att leda till högre priser för både personresor och godstransporter på järnvägen, med en framtida volymminskning som följd.

Dessutom riskerar ERTMS att gå emot Sveriges klimatmål om att minska utsläppen från inrikestransporter med 70 % till 2030. Införandet av det nya signalsystemet kan tvärt om komma att leda till utsläpp av ytterligare drygt 300 000 ton koldioxidekvivalenter till 2035. Detta till följd av att branschens nota på 13 miljarder delvis kommer behöva betalas av konsumenterna i form av högre priser, med fler transporter och resor på väg istället för järnväg som följd.

Läs mer om rapporten här.