2020-12-01

Otillräcklig kompensation till kollektivtrafiken

Trafikverket har nu fördelat den utlovade kompensationen för kollektivtrafikens biljettintäktsförluster som följd av pandemin. Kompensationen är helt otillräcklig. Regeringen måste kompensera kollektivtrafiken fullt ut för kollektivtrafikens intäktsförluster, i år och kommande år.

I våras beslutade regeringen om en tillfällig riktad kompensation om tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Enligt prognoser från Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Regioner kommer coronapandemin vid årsskiftet att ha medfört biljettintäktsförluster om uppemot 7,5 miljarder för kollektivtrafiken. Den riktade kompensationen för kollektivtrafikens samlade förluster är därför otillräcklig.

- Det är som att betala för snabbnudlar, men ställa krav på oxfilé. Pengarna täcker inte ens hälften av årets förluster. Värre är att nästa års kompensation är ännu mindre, trots att de ekonomiska utmaningarna i kollektivtrafiken blir allt större. Regering och riksdag måste inse att utan full kompensation hotar nedskärningar i trafiken och uppsägningar av de hjältar som upprätthållit trafiken i krisen. Det vill vi till varje pris undvika, säger Kristoffer Tamsons, ordförande i Svensk Kollektivtrafik.

Ersättningen som nu fördelas baseras på minskningen av biljettintäkterna i respektive region från mars fram till midsommar 2020 jämfört med 2019. Trots att pandemin och statliga restriktioner haft effekter på kollektivtrafikens intäkter även efter midsommar har ingen ny kompensation tillkommit enligt verksamheternas prognoser för helåret 2020.

Regeringen har aviserat att ytterligare en kompensation kommer att tillkomma nästa år. Detta i form av 2 miljarder kronor och till en samlad kollektivtrafik som prognosticeras förlora lika mycket nästa år som man gjort i år om pandemin fortsätter, motsvarande 7,5 miljarder kronor.

- Vi gör vårt yttersta för att förhindra trängsel och minska smittspridningen. Det innebär att vi kör för fullt för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska kunna följas. Detta trots ett stort minskat resande och därtill minskade biljettintäkter. Kollektivtrafiken måste få sin fulla ersättning om vi ska ha en fullgod trafik när restriktionerna hävs, säger Ulrika Frick (MP), första vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

- Våra medlemmar och personalen inom kollektivtrafiken har gjort en storartad insats med att upprätthålla vår viktiga samhällsfunktion under den här svåra perioden. Nu gäller det att vi har resurserna att fortsätta hålla i och hålla ut tills resenärerna kan återgå till kollektivtrafiken som vanligt igen, säger Tommy Levinsson (S), andre vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

 

Så här blev fördelningen av coronastödet till regionerna - länk till Trafikverket

 
Fakta:

Regional kollektivtrafikmyndighet

Biljettintäktstapp, RKM:s helårsprognos jmf m budget

Blekingetrafiken

45,1 mnkr

Dalatrafik:

43,9 mnkr

Gotland (RKM)

7 mnkr

Gävleborg (X-trafik)

120,8 mnkr

Hallandstrafiken

186 mnkr

Länstrafiken Jämtland

20 mnkr

Jönköpings länstrafik

100,5 mnkr

Kalmars länstrafik

100 mnkr

Länstrafiken Kronoberg

102 mnkr

Skånetrafiken

1152 mnkr

SL

3561 mnkr

Sörmlandstrafiken

66,3 mnkr

UL

335,8 mnkr

Värmlandstrafik/Karlstad buss

58 mnkr

Länstrafiken Västerbotten

68,8 mnkr

Din Tur (Västernorrland)

38,2 mnkr

VL

56 mnkr

Västtrafik

1096 mnkr

Länstrafiken Örebro

82 mnkr

Östgötatrafiken

140 mnkr

Norrbotten

35 mnkr

Totalt:

7416 mnkr

Total statlig kompensation:

3000 mnkr

 

 

 

 

Diff.

-4416 mnkr

 

Presskontakt Kristoffer Tamsons
Emil Johansson, pressekreterare, tel 070-737 76 33

 

Kontakt Svensk Kollektivtrafik
Mattias Adell, tf vd, tel 072-520 73 21