2020-09-02

Persontrafik 2021 i Göteborg ställs in

Persontrafik, som flyttades från oktober 2020 till januari 2021, ställs in. Istället kommer Persontrafik nästa gång att genomföras i oktober 2022.

Arrangörerna undersöker nu möjligheten att istället genomföra en digital alternativ konferens i mitten av mars 2021.

Även om regeringen skulle upphäva förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i god tid innan dagen för genomförandet av Persontrafik, blir tiden då för knapp för att kunna planera hela arrangemanget. Samtliga berörda parter är betjänta av att besked om det eventuella genomförandet av Persontrafik inte dröjer längre än nödvändigt. Beslutet är fattat efter samråd med samtliga parter. 

Mer information kommer på Persontrafiks webb.