Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken klar

Folkhälsomyndigheten har idag den 30 december publicerat sitt beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.

Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

- Vi välkomnar att folkhälsomyndigheten nu rekommenderar resenärer att använda munskydd i kollektivtrafiken under särskilda klockslag, även om tiderna då det kan uppstå trängsel kan variera över landet. Våra medlemmar kommer att på olika sätt informera och uppmana resenärerna att följa rekommendationen, säger Mattias Adell, Tf VD.

Det är var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av god kvalitet, det vill säga CE-märkta. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också de företag som bedriver kollektivtrafik att tillhandahålla munskydd till de resenärer som inte haft möjlighet att ha med sig eget.

Svensk Kollektivtrafiks expertgrupp kommer under den närmaste tiden att utvärdera hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan tillmötesgå den nya rekommendationen på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten