2020-10-27

Remiss: Ett nationellt biljettsystem är inte den självklara lösningen

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens strävan att öka det hållbara resandet i Sverige. Det finns ett behov av nationell samordning och större öppenhet kring kollektivtrafikdata och biljetter är bra, men vi är inte övertygade om att ett nationellt biljettsystem är det självklara svaret, och bedömer inte heller att det skulle ge någon större ökning av kollektivtrafikresandet. Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks remissvar om ett nationellt biljettsystem.

Betänkandets utgångspunkt är att det idag är krångligt för resenärer att hitta, boka och köpa biljetter i Sverige till följd av att mobilapplikationer, biljetthantering och affärsregler skiljer sig åt. I betänkandet konkretiseras hur ett nationellt biljettsystem kan utformas, byggas upp, drivas och finansieras. Svensk Kollektivtrafik anser att den föreslagna tidplanen är orealistisk, samtidigt som den pågående pandemin har medfört enorma och negativa effekter på kollektivtrafikens ekonomiska förutsättningar.

Ta del av remissvaret