2020-06-12

Välkommet med tydligare råd – men det läggs enorma krav på det personliga ansvaret

Folkhälsomyndighetens förtydligande av de allmänna råden för kollektivtrafiken under covid-19-pandemin den 10 juni är ett välkommet komplement till de tidigare resedirektiven, men fortfarande är många frågor obesvarade. Branschen förväntar sig därför att myndigheterna kraftfullt kommunicerar resenärernas egna ansvar, annars riskeras ökad trängsel vid regionala och lokala resor som inte har platsbokning.

Folkhälsomyndigheten och regeringen har hävt den tidigare avrådan från icke nödvändiga resor och de nya reglerna börjar gälla från och med den 13 juni 2020. Förtydligande för kollektivtrafiken kom den 10 juni, med nya allmänna råd:

  • om det är möjligt, gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt,
  • undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats,
  • hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.

- Vi har stor förståelse för att folk vill kunna röra sig fritt i landet och resa kollektivt, men med nya resandemönster under sommaren kommer det att bli i stort sätt omöjligt att förutse var och när det kan uppstå trängsel och därmed ökad risk för smittspridning. Våra medlemmar och operatörer som är ansvariga för såväl regionala och lokala resor utan platsbokning, kommer att göra allt de kan för att kunna erbjuda den kapacitet som krävs på ett säkert sätt. Men de allmänna råden kommer att ställa enorma krav på att resenärerna tar ett eget personligt ansvar för att undvika trängsel och därmed smittspridning, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Sverige har under hela coronapandemin arbetat enträget och kraftfullt för att göra kollektivtrafiken så säker som möjligt och bidra till minskad smittspridning. Det har gjorts genom åtgärder riktade till både hos resenärer och ombordpersonal, bland annat med informationskampanjer, ökad kapacitet trots mycket färre resenärer, ökad städningsfrekvens, avstängda framdörrar och till och med uppmaningar till resenärerna att resa enbart om de måste. Att skapa mindre trängsel har fungerat till stor del tack vare att så många resenärer har följt Folkhälso-myndighetens rekommendation om att enbart göra nödvändiga resor och att många har valt att åkt utanför högtrafiktid. Men redan innan förtydligandet hade resandet ökat på flera håll i Sverige och många av Svensk Kollektivtrafiks medlemmar känner en oro och har redan ställt sig frågan hur de ska kunna möta en ökad efterfrågan i sommar utan trängsel.

 Folkhälsomyndighetens förtydligande av de allmänna råden ger tyvärr fortfarande inte svar på viktiga frågor kring hur råden ska fungera i praktiken:

  • Vad är Folkhälsomyndighetens definition av trängsel? Utan en tydlig definition blir det omöjligt för våra medlemmar och deras operatörer att besluta kring när trängsel uppstår och inte.
  • Vilka resenärer ska prioriteras om trängsel uppstår?

Kontakt: 
Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik, tel 072-718 08 65

Agneta Weissglas, kommunikationsansvarig, tel 070 790 22 37