2023-03-10

16 regioner drabbas av skattehöjningen för biogas

De regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader stiger med 300 miljoner kr per år till följd av att skattebefrielsen av biogas togs bort den 7 mars, visar Svensk Kollektivtrafiks beräkningar.

Skatteverket analyserar dessutom om domen innebär att de måste kräva tillbaka skattebefrielsen för 2021 och 2022. Om trafikföretagen och de regionala kollektivtrafikföretagen skulle bli återbetalningsskyldiga så handlar det om en kostnad på ytterligare ca 600 miljoner kr.

16 regioner drabbas av skattehöjningen: Stockholm, Östergötland, Västra Götaland, Skåne, Uppsala, Örebro, Gotland, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Norrbotten, Kronoberg, Södermanland, Värmland, Västerbotten och Västmanland.

Bakgrunden är att det tyska biogasföretaget Landwärme överklagade EU-kommissionens beslut om att förlänga Sveriges ansökan om skattebefrielse på biogas för perioden 2021 - 2030.

När domen föll gav tribunalen, första instansen i EU-domstolen, företaget rätt. I domen slår tribunalen fast att kommissionen borde ha genomfört ett så kallat formellt granskningsförfarande, en form av remissrunda, för att kunna besluta om Sveriges skattebefrielser. Kommissionen göra nu en fördjupad granskning av de statsstöd som skattebefrielsen av biogas utgör. Det går inte att säga hur lång tid processen kommer att ta.

Regeringens ambition är att så snabbt som möjligt få nya godkännanden för skattebefrielserna på plats. Svensk Kollektivtrafik bevakar frågan och kommer att agera för att de som drabbas av skattehöjningen ska få hjälp.

Mer info: Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik