2023-10-16

Debatt: ”Det finns en anledning till att vi har särskild gränspolis.”

Regeringen föreslår en ny lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. Men med hänsyn till tidigare erfarenheter och de ökade riskerna för tågvärdar och bussförare som tvingas utföra kontrollerna är vi starkt kritiska till förslaget, skriver Svensk Kollektivtrafik i Sydsvenskan den 14 oktober 2023 tillsammans med flera branschorganisationer och fackförbund.

Under det som ofta benämns flyktingkrisen 2015 uppstod en situation där antalet asylsökande inom EU snabbt ökade kraftigt. Den dåvarande regeringen beslutade om att tillfälligt införa gränskontroller eftersom andra åtgärder bedömdes otillräckliga. Senare infördes en tillfällig lag som gav transportörer som kör buss, tåg och vissa fartyg ett ansvar för att kontrollera att personer som reser in till Sverige har giltiga identitetshandlingar.

Nu har regeringen remitterat ett förslag om att införa en permanent lag som skulle ge regeringen befogenhet att självständigt besluta om tillfälliga förbud mot att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. Förslaget motiveras med att det vid ”allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet” behövs andra åtgärder än de som finns idag i form av till exempel inre gränskontroller.

Vi som arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och representanter för Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter kan till viss del förstå att regeringen, utifrån tidigare erfarenheter, bedömer att det behövs verktyg för att hantera liknande situationer.

Men regeringen berör inte med ett ord hur förslaget kommer att påverka dem som förväntas utföra dessa kontroller, det vill säga bussförarna och tågvärdarna. En ofrånkomlig konsekvens av förslaget är att våra medarbetares och medlemmars säkerhet kommer att äventyras. Vi har alla i tidigare remissvar beskrivit de problem som kan uppstå, men trots det berörs alltså inte frågan i regeringens nya förslag.

Vår erfarenhet är att när våra medarbetare och medlemmar tvingas utföra vad som rätteligen bör utgöra myndighetsutövning, utan kunskap eller utbildning för detta, så utsätts de för ökade risker.

Enligt regeringen ska regelverket tillämpas vid ”allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”, och ”ett krav på att en identitetskontroll görs innan personer transporteras till Sveriges gräns skulle därför kunna utgöra en viktig åtgärd i arbetet med att försöka förhindra att personer som kan utgöra ett hot mot säkerheten reser in i landet”.

Av detta borde det vara uppenbart att det finns risker för medarbetaren som måste beaktas.

Förutsättningen för att regeringen ska få besluta om ett förbud är att ”det på grund av migrationssituationen har uppkommit allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”. Det är vaga kriterier som inte gör det tydligt när regeringen ska ha denna befogenhet. Det skapar än mer oro för personalen när det inte går att förutse när ett förbud skulle kunna införas.

Dessutom förväntas personalen inte bara kontrollera att passagerarna har id-handlingar, utan även handlingarnas giltighet. Hur tänker man sig detta? Om kontrollen ska vara trovärdig måste den utföras ordentligt. Bussförare och tågvärdar har inte utbildning eller kompetens för detta.

Särskild gränspolis och gränskontroll finns av en anledning. Deras uppgift är inte enkel, och för att den ska utföras rättssäkert bör inte transportörer och deras medarbetare ansvara för den. Vår uppmaning till regeringen är att inte gå vidare med detta förslag, utan istället arbeta med de verktyg som redan finns. Våra medarbetare och medlemmar ska inte agera gränsvakter.

 

Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal

Gabriella Lavecchia, förbundsordförande Seko

Tommy Wreeth, förbundsordförande Svenska Transportarbetareförbundet

Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen

Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik

Tomas Byberg, förbundsordförande Sveriges Bussföretag


Länk till debattartikeln