2023-02-15

Högt betyg för Persontrafik

Intresset för Persontrafik var stort efter fyra års uppehåll och fick högt betyg både hos konferensdeltagarna och hos utställarna.

En majoritet av utställarna lyfter Persontrafik som den viktigaste mässan att medverka på. Konferensprogrammet som helhet fick mycket bra betyg och ökade jämfört med 2018. Att byta erfarenheter med kollegor i branschen och träffa leverantörer var huvudsyftet för 94 procent av besökarna. 

– Persontrafik är en viktig mötesplats för våra medlemmar. De jobbar på de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen och får här chansen att ta del av det senaste i branschen, både teoretiskt på seminarierna och praktiskt ute bland utställningsmontrarna. Dessutom var det så roligt att träffa gamla och nya kollegor, säger Johan Wadman, vd på Svensk Kollektivtrafik.

Persontrafik i siffror
- 152 utställare från 17 länder
- 5 231 besökare
- 956 konferensdeltagare

Läs mer om undersökningen