2023-08-31

Rapport: Alltför få använder bälte i bussen

Endast drygt 50% av de som reser i regional- och expressbussar i Sverige använder bälte ombord. Bältesanvändningen är som lägst i åldersgrupperna 15-24 år samt 75+ och de som reser oftast är de som använder bältet minst. Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks pm kring bältesanvändningen i busstrafiken utifrån i branschundersökningen Kollektivtrafikbarometern.

- Bussen är ett av de säkraste färdmedlen vi har men om olyckan är framme så kan bältet var livräddaren. Det är resenärens ansvar att följa lagen men samtidigt måste branschen hjälpa resenären att ta sitt ansvar, säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik och ansvarig för Kollektivtrafikbarometern.

Det är inte trasiga eller bälten som inte passar kroppsbyggnaden som är orsaken till det låga användandet. Istället uppmärksammar resenärerna inte bältet eller har en känsla av att bussen är säker så att det inte behövs. Dessutom upplevs bältet obekvämt.

- Arbetet kring bältesanvändningen behöver göra omtag, alla branschaktörer behöver samverka för att dra sitt strå till stacken. För de två resenärsgrupper som sticker ut, ungdomar och äldre, behövs riktade insatser. Bland det yngre finns många som inte tar på sig bälte för att inte andra har på sig. Vi måste få det att bli mer coolt att ha bältet på sig säger Mattias Andersson och fortsätter:

- Bland äldre är de större andel som tycker det är krångligt att använda och inte hittar bältet när de letar. Kanske vi behöver ta fram enklare och framför allt synligare bälten?

Ta del av rapporten

Kontaktperson: Mattias Andersson, projektledare