2023-10-05

Regeringens förslag ökar utsläpp med 6 miljoner ton

Svensk Kollektivtrafik ställer sig negativ till Finansdepartementets förslag om sänkt skatt på bensin och diesel. Bilresor drivna med fossila drivmedel ska inte gynnas då samhället och transportsektorn skyndsamt behöver ställa om till hållbara och transporteffektiva färdsätt och drivmedel.

Premiering av fossila drivmedel försämrar människors förutsättningar för hållbara resval, ökar utsläppen och bilens konkurrenskraft gentemot kollektivtrafiken. Förslaget ska ses tillsammans med övriga förslag som regeringen beslutat, som 3-årig sänkning av skatt på bensin och diesel, sänkt och slopad reduktionsplikt, att dra tillbaka reformeringen av reseavdraget och samtidigt höja reseavdraget för bilpendlare samt slopad bonus för miljöbilar. Sammantaget kommer regeringens beslut och förslag alltså att öka utsläppen av växthusgaser med över 6 miljoner ton redan nästa år. 

Ta del av remissvaret