2023-09-18

Replik: ”Upphandlingar och trafikavtal måste ständigt omprövas”

Det stämmer att RKMs upphandlingar och trafikavtal påverkar kompetensförsörjningen, skriver Svensk Kollektivtrafiks presidium i en replik i Dagens Samhälle den 19 september 2023. För att komma till rätta med personalbristen behövs inte en enskild åtgärd, utan en hel palett av insatser, både från regering, riksdag och arbetgivare.

En effektiv och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Varje person som kliver ur bilen och på bussen, tåget eller spårvagnen minskar både sina egna och Sveriges klimatutsläpp.

En snabb och pålitlig kollektivtrafik gör det möjligt för människor att pendla till arbete längre bort från hemmet, skapar möjligheter att leva där man vill och underlättar samtidigt för företag att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Som vi framhöll i vår debattartikel i Dagens Samhälle den 17 augusti kan kollektivtrafiken inte minska transportsektorns klimatutsläpp, och samtidigt stärka jobb och tillväxt, utan en fungerande kompetensförsörjning.

Personalbristen inom kollektivtrafiken leder redan nu till inställda turer, sämre punktlighet och lägre tillförlitlighet. Under de närmaste åren behöver över 17 000 personer anställas inom kollektivtrafikens olika verksamheter. För att komma till rätta med personalbristen behövs inte en enskild åtgärd, utan en hel palett av insatser.

Riksdag och regering behöver, som vi skrev i debattartikeln, öka antalet utbildningsplatser, göra utbildningarna mer attraktiva, sänka åldersgränsen för körkortsbehörighet för buss och taxi och dessutom slopa avståndsregeln för unga för att skapa vägar in i yrkena. Men det räcker inte.

Trafik- och infrastrukturföretagen är arbetsgivare och har ett stort ansvar för att lösa personalbristen genom att bli attraktiva arbetsgivare, utbilda personal, erbjuda tillräckligt många praktikplatser och få personal att stanna kvar och trivas i yrket.

De fem bussförarna som den 29 augusti skrev en replik på vår debattartikel har rätt i att även de regionala kollektivtrafikmyndigheternas upphandlingar, liksom trafikavtalen med buss- och tågföretagen, påverkar kompetensförsörjningen. Hur och på vilka sätt som upphandlingarna och avtalen utformas måste ständigt omprövas och utvecklas för att förbättra branschens attraktivitet, tillgänglighet och trygghet.

Åtgärderna kommer långsiktigt att lösa kollektivtrafikens brist på medarbetare och samtidigt utveckla kollektivtrafiken till det mest pålitliga, trygga och enkla färdmedlet för en lång tid framåt. Enbart genom målmedvetet och gemensamt arbete kan utvecklingen vändas. Det är helt avgörande för att trygga trafiken, öka resenärernas förtroende och minska klimatutsläppen.

Bijan Zainali (S)
Ordförande Svensk Kollektivtrafik

Kristoffer Tamsons (M)
Förste vice ordförande Svensk Kollektivtrafik

Elisabeth Björk (V)
Andre vice ordförande Svensk Kollektivtrafik

 

Länk till debattartikeln i Dagens Samhälle