2023-12-08

Svensk Kollektivtrafiks önskelista inför 2024

Prioritera underhåll av regionala järnvägsstråk, ersätt reseavdraget och öka utbildningsplatserna för yrken inom kollektivtrafiken. Det är några av punkterna från Svensk Kollektivtrafiks önskelista inför nästa år.

Vi önskar er alla en riktig julefrid
fylld av kollektivtrafik som självklart går i tid
Men Tomten, får vi önska mer på årets sista dar?
Det är ju några punkter som vi på listan har:

1. Skattebefria biogasen

2. Ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken

3.Ersätt reseavdraget med en färdmedelsneutral och avståndsberoende skattereduktion för arbetsresor

4. Öka antalet platser för utbildning av lok-, buss- och taxiförare m fl yrkesgrupper inom kollektivtrafiken och järnvägssektorn

5. Utveckla stadsmiljöavtalen istället för att avveckla dem, så att det blir möjligt för staten att medfinansiera trafik med kollektivtrafik i nya bostadsområden

6. Gör ett omtag kring punktligheten i tågtrafiken för att komma till rätta med de rekordstora förseningarna

7. Prioritera underhåll av järnvägsstråk som är viktiga för regional- och pendeltågen

8. Bygg nya banorör pendel- och regionaltågstrafik

9. Inför en ny kapacitetstilldelningsmodell för järnvägen som underlättar för arbetspendling och stärker jobb och tillväxt

10. Sluta tillämpa fyrstegsprincipen baklänges. Ge istället Trafikverket en tydlig instruktion om att planera, föreslå, finansiera och genomföra åtgärder som påverkar efterfrågan på transporter, val av transportsätt och effektiviserar användningen av befintlig infrastruktur

11. Underlätta samordningen mellan färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor genom att införa en samlad lagstiftning för serviceresor.

Läs mer i Svensk Kollektivtrafks 40-punktsprogram