2024-05-21

#4av10 i Örebro

Hur ska vi finansiera kollektivtrafikens infrastruktur framåt? Hur kan vi driva på ett beslut om slopad förmånsbeskattning av kollektivtrafikens biljetter så att fler kan resa klimatsmart tillsammans till och från sina arbeten? Och hur säkrar vi branschens behov av kompetens på både kort och lång sikt? Tre frågor som rankades högt av deltagarna i den workshop i Örebro som genomfördes den 21 maj som en del i turnén #4av10.

På plats vid workshopen fanns företrädare för Region Örebro, Svealandstrafiken, Sveriges Bussföretag samt medlemsföretag i Sveriges Bussföretag som kör upphandlad trafik i regionen. Workshopen leddes av Johan Wadman, VD av Svensk Kollektivtrafik.

Johan inledde med att ge ett nuläge kring den svenska kollektivtrafiken och berättade om branschens gemensamma arbete för att nå målet om att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva. Därefter diskuterade mötesdeltagarna de olika förslag som finns samlade i Programförklaring #4av10 och diskuterade både vad branschen själva behöver göra, tillsammans, både offentliga beställare och trafikföretag, samt vad som krävs i form av politiska reformer och stöd från regering, riksdag och EU.

-Det är inspirerande att få diskutera våra gemensamma utmaningar med branschkollegor runt om i landet. Nu, när vi arbetar för att kunna presentera en uppdaterad programförklaring för #4av10 på Persontrafik i höst, är det extra värdefullt att ta del av goda exempel på vad vi i kollektivtrafiken själva gör runt om i landet men också bra att få diskutera de politiska förslag och åtgärder vi behöver formulera och tillsammans argumentera för. När vi tillsammans kan driva frågor från både trafikföretag och beställare över hela landet får vi en starkare röst och större möjligheter att skapa goda villkor. Det gör att vi tillsammans kan utveckla kollektivtrafiken för att attrahera fler resenärer, säger Johan Wadman.