2024-04-29

Johan Wadman i SVT om prishöjningar och attraktivare kollektivtrafik

För att få fler att välja kollektivtrafiken krävs ett bra utbud runt våra storstäder, med satsningar på järnvägssystem, busskörfält och att regionerna prioriterar kollektivtrafiken, sa Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman till SVT Morgonstudion den 29 april.

SVT:s granskning av kollektivtrafikens priser de senaste tio åren visar att priserna på kollektivtrafik har ökat mer än på drivmedel. Tar man hänsyn till inflationen har bensinen snarast blivit billigare samtidigt som många regioner höjt sina priser på kollektivtrafik rekordmycket. Johan Wadman var inbjuden till SVT Morgon för att berätta mer om kollektivtrafiken och kostnaderna i Sverige.

Han förklarade att de höjda priserna beror på en kombination av flera saker, dels den allmänna prisutvecklingen, inflation och bränslepriser men också att regionerna gjort stora satsningar på kollektivtrafiken, inte minst på pendeltågen och regionaltågen.

Vad krävs för att det ska bli mer attraktivt att åka kollektivtrafik?
- Det viktigaste är att vi har ett bra utbud runt våra storstäder, med järnvägssystem och effektiva kollektivtrafiksystem. På landsbygden kan det behövas nya smarta mobilitetslösningar, t ex att samordna färdtjänst och sjukresor med den allmänna kollektivtrafiken.

Hur kan kollektivtrafiken bli billigare?
- Om det blir fler som reser utan att vi behöver utöka produktionen är det fler som delar på kostnaden, så ett utökat resande kan faktiskt leda till minskade kostnader. Men det ligger också på politikerna att prioritera kollektivtrafiken och här gäller att alla parterna hjälps åt. Staten kan med lagstiftning och satsning på infrastruktur göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Regionerna kan satsa mer på trafiken och kommunerna möjliggöra bättre framkomlighet för kollektivtrafiken i våra städer.


Se inslaget här