2024-06-04

Programmet till Persontrafik är släppt

Nu är årets seminarieprogram för Persontrafik släppt. Den 5-7 november i Göteborg kommer besökarna att kunna ta del av tre dagar fyllda av aktuella programpunkter kring alla aspekter av persontrafik.

Några av höjdpunkterna i det gedigna konferensprogrammet handlar bland annat om AI, framtidens drivmedel, diskussioner om framtidens avtal, den nationella infrastrukturplanen, mobilitet och omställning samt trygghets- och säkerhetsarbetet. Konferensprogrammet fortsätter att uppdateras kontinuerligt fram till premiärdagen. 

Nytt för i år är att det även kommer att finnas flera workshops. Det blir särskilda programspår för skolskjuts och färdtjänst och denna gång även för spårtrafik.

Under dagarna arrangeras det återigen erbjuda de populära temavandringarna på mässgolvet, studiebesök, prisutdelningar, mässmingel och branschfest. Vi ska också passa på att fira - Persontrafik fyller 30 år!

Läs mer på Persontrafiks webbplats