2024-04-29

Rekommendationer säkerställer barnens perspektiv

Glöm inte Barnkonventionen vid upphandling inom särskilda persontransporter. Nu finns två nya rekommendationer att använda för att säkerställa barnperspektivet: Huvudrekommendation barnperspektivet - Särskilda persontransporter samt Barn som ombud vid myndighetsutövning - Särskilda persontransporter.

Det är Svensk Kollektivtrafiks medlemmar i gruppen Kraftsamling MERIT Hållbarhet-Barn som arbetat fram de två första rekommendationerna utifrån Barnkonventionen och hur den ska beaktas inom särskilda persontransporter, såsom skolskjuts eller sjukresor.

- Rekommendationerna behövs för att skydda barnets rättigheter att vara barn och inte ska behöva ta på sig vuxnas ansvar och sedan hållas ansvarig för misstolkning eller felaktiga beslut. Barn är skolpliktiga och ska inte behöva avstå från skolan för att till exempel tolka åt sina vårdnadshavare eller närstående, säger Jonas Johansson på Svensk Kollektivtrafik.

Huvudrekommendation barnperspektivet - Särskilda persontransporter, har syftet att säkerställa att barnperspektivet finns med i alla led i organisationen. Den ska fungera som ett stöd att enkelt gå igenom inför t.ex. en upphandling eller vid myndighetsutövning.

Barn som ombud vid myndighetsutövning - Särskilda persontransporter poängterar att barn inte ska användas som ombud eller kontaktperson till vårdnadshavare eller annan vuxen vid t.ex. språkförbristning eller andra anledningar i kontakt med myndigheter.

Kontaktperson: Jonas Johansson