2024-02-15

Årsrapport: Resenärerna är nöjda med sina serviceresor - men satsning krävs för ökad trygghet

De som reser med färdtjänst- och sjukresor är väldigt nöjda resenärer. 90 procent är nöjda med både beställning och resa och 93 procent är nöjda med förarens bemötande. Men en mindre andel känner sig i stället otrygga i samband med sina resor. Det framgår av årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, Barometern för anropsstyrd trafik.

Undersökningen ANBARO mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan (serviceresor) och är en löpande kvalitetsundersökning för större delen av landet.

Skillnader mellan högt och lågt betyg
Årets rapport har extra fokus på skillnader mellan resenärer som ger ett högt jämfört med ett lågt betyg för tryggheten i serviceresor. De otrygga är en mindre grupp resenärer som ofta reser serviceresor men som upplever att det inte funkar för dem. De tycker att de får sämre bemötande, både vid beställning och från föraren och att det är svårt att beställa digitalt. De är yngre, reser oftare och reser till resmål med större krav på tidspassning. En större andel av de otrygga beställer inte heller sin resa själva.

- Man kan ana att den här gruppen är individer med funktionsnedsättningar som gör att de har mindre möjligheter att styra sitt liv jämfört med andra sjukrese- och färdtjänstresenärer. Det kan påverka upplevelsen av trygghet och därmed nöjdheten. Det är viktigt att de som ansvarar för verksamheterna ser vad de kan göra för att underlätta för den här gruppen för att öka tryggheten. Åtgärdar man otryggheten kommer även nöjdheten att öka, säger Mattias Andersson, projektledare för ANBARO.

Orsaker till att välja vanlig kollektivtrafik framför färdtjänst
22 procent av de som reser färdtjänst och sjukresor reser även ibland i den vanliga kollektivtrafiken. I rapporten lyfts orsaker till vad som påverkar valet och resultatet visar att det främst är ärendet och destinationen som avgör om resorna kan ske i den vanliga kollektivtrafiken. För sjukreseresenärerna är dagsformen en större anledning än hos färdtjänstresenärerna, där istället tidspassning och kortare resor ökar chansen att de skulle åka kollektivt. Orsakerna är också beroende på resenärens typ av funktionsnedsättning.

Fakta ur ANBARO Årsrapport 2023
• 90% är nöjda med beställning och resa sammantaget
• 93% är nöjda med förarens bemötande
• 94% av resenärerna kommer fram i tid
• Färdtjänstresenärer är något nöjdare än de som reser sjukresor
• 51% reser varje vecka, vilket är färre än innan pandemin men en ökning sedan förra året. Ökningen har skett bland de som reser färdtjänst.

Hög nöjdhet även för handläggarna
I undersökningen ingår även resultat från handläggningsundersökningen HANBARO. Resultaten visar att de som ansökt om färdtjänst- och riksfärdtjänstresor också är nöjda.
• 79% av de som ansökte är nöjda med handläggningen som helhet
• Mer än hälften tycker handläggningstiden var kort, 28 % fick ett beslut inom 2 veckor och 74% inom fyra veckor
• 93% som ansöker får bifall på sin ansökan. Endast 6% får ett fullständigt avslag
• 89% var nöjda med bemötandet vid den senaste kontakten
• 90% tycker de fått tillräcklig information om ansökan, handläggning och beslut.

FAKTA
Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan. Undersökningen är en löpande kvalitetsundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik tillsammans med dess medlemmar. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Undersökningen genomförs i 20 av 21 av landets regioner för sjukresor och för färdtjänst i 258 kommuner av 290. Totalt har enkäterna besvararats av nära 69 000 respondenter som rest samt drygt 6000 personer som ansökt om tillstånd att få resa. Undersökningen HANBARO mäter upplevd kvalitet på handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst och täcker 27% av landets kommuner. Dessutom mäts flex- och skolskjutsresor i separata undersökningar.

Årsrapport ANBARO 2023

 

Mattias Andersson

Projektledare/utredare

Direkt: 08-452 71 39

Mobil: 076-526 90 75

mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig