2022-10-31

Ta bort stationsavgiften på Arlanda flygplats

Ta bort stationsavgiften på Arlanda Central, eller så ska staten finansiera den fullt ut. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret angående Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11). Stationsavgiften på Arlanda Central, som tas ut som en s.k. passagebiljett på 120 kr per person för tågresenärer som kommer med andra tåg än Arlanda Express, bromsar utvecklingen mot en högre kollektivtrafikandel.

Svensk Kollektivtrafik anser att regeringen ska initiera en förhandling med A-Train om att ta bort stationsavgiften för all tågtrafik som trafikerar stationen. Om det inte är möjligt att komma överens anser vi att staten ska finansiera stationsavgiften fullt ut. Om staten ingår ett dåligt avtal ska staten ta den fulla kostnaden för avtalet. Denna kostnad ska så långt möjligt bör täckas med statens intäkter från den royalty som staten får från A-Train på de vinster som uppstår i trafiken på Arlandabanan.

- Vi vill understryka att det är mycket viktigt att staten inte ska ingå OPS-avtal eller liknande som innebär att kollektivtrafikens kostnader ökar och kollektivtrafikandelen hålls nere, säger Lars Sandberg. Annars motverkas minskningen av klimatutsläppen och hindras utvecklingen mot större arbetsmarknadsregioner, samtidigt som möjligheterna att minska trängseln och köerna i infrastrukturen försvåras.

Mer information: Lars Sandberg

Ta del av remissvaret