Remissyttrande: Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om körprov för taxiförarlegitimation

Svensk Kollektivtrafik är positiv till de förslag som remitteras gällande ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation.

Svensk Kollektivtrafik ser ett förstärkt körprov positivt för att nå en bättre grund för nya taxiförare och deras behov av lokal vidareutbildning, och önskar att Transportstyrelsen ges möjligheter att och meddelar tydliga föreskrifter som reglerar vad körprovet mer i detalj ska omfatta.

Läs hela remissvaret