2015-09-24

Positivt svar för Koll på anläggningen

Svensk Kollektivtrafik delar flertalet av järnvägsutredningens slutsatser i delbetänkandet ”Koll på anläggningen.” Utredningen visar bland annat hur viktigt det är att de konkurrerande företagen ska kunna samsas på den avreglerade järnvägsmarknaden. För att det ska fungera ställs stora krav på goda förutsättningar och tydliga spelregler. Dessvärre saknas flera av dessa förutsättningar idag.

Järnvägsinfrastrukturen är en oerhört viktig förutsättning hos Svensk Kollektivtrafiks medlemmar för att kunna erbjuda medborgarna attraktiv kollektivtrafik. Utredningen visar att det finns brister i alla delar av produktionskedjan, både kring planering, utförande och inspektioner. Det finns även bristande kunskap om kunden och resenärerna som drabbas av förseningarna. Förseningar och trafikavbrott har beräknats kosta parterna ca 5 miljarder kronor per år. En stor del av detta beror just på fel och brister i infrastrukturen och Svensk Kollektivtrafik hoppas därför att åtgärder utifrån utredningens slutsatser på sikt kommer att minska dessa kostnader.

Svensk Kollektivtrafik nämner samverkan inom Tillsammans för Tåg i Tid som ett gott exempel på när branschens aktörer samlas för att samverkan mot ett gemensamt mål. Flera av åtgärderna som TTT kommit fram till har inte kostat annat än ändrat förhållningssätt och förbättrad kommunikation och på det har man vunnit både ökat förtroende och minskat antalet förseningsminuter.

Läs remissvaret här