Remissyttrande: Järnvägsnätbeskrivning - Avvikelsemeddelande JNB 2015:7 och 2016:2

Svensk Kollektivtrafik har besvarat en remiss rörande ändring av Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) från Trafikverket. JNB är det dokument som reglerar de löpande riktlinjerna för tågtrafiken.

Läs hela remissyttrandet