2017-09-12

Kritik mot kameraförslag

Nytt lagförslag om kamerabevakning identifierar branschen som utsatt men gör det inte lättare.

Svensk Kollektivtrafik är kritisk till den nya lagförslaget för kamerabevakning som ger privata aktörer stora möjligheter att använda kameror för att öka trygghet och säkerhet i sin verksamhet utan att ens anmäla att man sätter upp kameror. Kollektivtrafiken som är en tydlig målpunkt för brott och där dagligen resenärer och personal utsätts för hot och våldssituationer föreslås däremot fortsatt lyda under en tillståndsplikt.

Ta del av svaret här