2017-06-02

Marknadstillträde och kapacitetstilldelning för snabba tåg

Svensk Kollektivtrafik har tagit del av de förslag som Sverigeförhandlingen presenterat angående kapacitetstilldelning och ramavtal i anslutning till förberedelsearbetet med ny höghastighetsjärnväg.

I svaret skriver Svensk Kollektivtrafik bland annat att det är nödvändigt och vällovligt att samhället bestämmer hur olika slags tågtrafik prioriteras genom politiska beslut. Dessa beslut ska genomsyra prioriteringar i kapacitetstilldelningen. Det är positivt med en längre framförhållning genom ramavtal för trafik som har behov av stabila förutsättningar för sin verksamhet och resenärernas nytta. Frågan om prioriteringar är av sådan stor nationell vikt att de bör förankras i lagstiftning samt åtföljas av ett tillhörande nationellt trafikförsörjningsprogram med nedbrytbara mål. Dessutom måste förändringarna inkludera hela järnvägsnätet och alla tåg.

Ta del av remissvaret