2017-03-20

Remiss på väg mot regressrätt

Svensk Kollektivtrafik har besvarat Justitiedepartementets remiss kring vissa ändringar i Järnvägstrafiklagen. En av de större förändringarna handlar om infrastrukturförvaltarens spårdriftsansvar.

Denna remiss ser ut att vara ett av de sista stegen innan COTIFF1999 införs i svensk lag och därmed någon form av regressrätt. 

Svensk Kollektivtrafik uppskattar att införandet av COTIF 1999 har påbörjats. Utifrån ett resenärs/godsköparperspektiv är det viktigt att ansvaret är tydligt för olika parter. Det gäller till exempelvis för järnvägsvagnar som transporteras på en järnvägsfärja. 

Frågorna har mer utförligt behandlats i ”En modern reglering av järnvägstransporter” SOU 2015:9 och ”Tillträde till COTIFF 1999” SOU 2014:26

 

Ta del av remissyttrandet här.