2017-11-30

Öka underhållet av de regionala banorna

Trafikverkets nedprioritering av medel för underhåll för de s.k. lågtrafikerade regionala banorna är mycket negativt. Enligt Trafikverkets förslag prioriteras de ner för att ta igen eftersatt underhåll på de högtrafikerade transportflödena, men detta kommer att leda till ett försämrat tillstånd. Resenärer på dessa banor skapar underlag för resande på stambanorna, och på vissa av dessa banor fortsätter upp till 50 % av resenärerna sedan sin resa med ett annat tåg på stambanan. Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

I svaret skriver Svensk Kollektivtrafik att det är positivt att Trafikverket föreslår reinvesteringar även på delar av det lågtrafikerade järnvägsnätet i syfte att upprätthålla framkomligheten, punktligheten och kapaciteten och att medel prioriterats till vissa lågtrafikerade banor som bedömts som viktiga för att leda om trafik. Men samtidigt är det viktigt att göra underhållsinvesteringar på samtliga banor som har betydelse för den regionala tågtrafiken.


Svensk Kollektivtrafik anser också att det är helt nödvändigt att åtgärderna på de s.k. lågtrafikerade banorna utformas tillsammans med den regionala kollektivtrafikmyndigheten i respektive region/län. Och det är helt nödvändigt att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer in tidigt i processen. Dessutom betonas vikten av att de lågtrafikerade banorna även får tillträde till nya resecentra.

Ta del av remissen här.