2017-06-19

Vag granskning hjälper inte medlemmarna

I Konsumentverkets promemoria nämns vilka organisationer som granskats men inte alls vilka som de upplever ha brustit och på vilka punkter. Det framgår i skrivelsen där Svensk Kollektivtrafik har kommenterat Konsumentverkets granskning av hur våra medlemmar efterlever den nya lagstiftningen från 1 april 2016 rörande resenärsrättigheter på upp till 150 km långa buss- och tåglinjer.

 I promemorian finns inte heller några goda exempel på hur man skulle kunna göra istället. Det innebär att den inte blir särskilt vägledande för de som på något sätt anses ha felat utan mer är att se som oprecis svepande kritik.

Regelverk och förhållningsätt till konsumenten skiljer sig radikalt åt jämfört med de redan gällande EU-förordningarna och därför blir det ibland omöjligt, kontraproduktivt och ibland rent negativt för konsumenten om man strikt följer lagen. Detta visar Konsumentverket liten förståelse för. Branschens kostnader för resenärsrättigheter har rusat i höjden under året, t ex för Skånetrafiken från 5,7 till 13 miljoner kronor och kostnaderna för taxiutlägg hos Västtrafik har ökat med 40 procent fast antalet ärenden bara ökat med 1 procent. Det är tydliga exempel på hur fel lagen slår.

Ta del av Svensk Kollektivtrafiks skrivelse